עידו קציר.

אני מפונקצ׳יק?

קמפיין למפעל הפיס

לעידו יש עקרונות

קמפיין למפעל הפיס

להציל את וויז

קמפיין גיוס

הכל זה רק משחק מחשב

קמפיין למפעל הפיס

מאמין באהבה

קמפיין למפעל הפיס

אני מפונקצ׳יק?

קמפיין למפעל הפיס

לעידו יש עקרונות

קמפיין למפעל הפיס

להציל את וויז

קמפיין גיוס

הכל זה רק משחק מחשב

קמפיין למפעל הפיס

מאמין באהבה

קמפיין למפעל הפיס